Gespleten lip en/of gehemelte

Schisis (Grieks voor spleet) is een aangeboren afwijking van het gezicht, die zich kenmerkt door een spleet of groef in bovenlip (hazenlip), kaak of gehemelte. De spleet kan zich beperken tot de bovenlip, maar kan ook doorlopen in de bovenkaak, en in de ernstigste gevallen in het hele gehemelte tot en met de huig. Ook een splijting van alleen het gehemelte of zelfs alleen maar van de huig komt voor. De spleet kan enkelzijdig (unilateraal), of dubbelzijdig (bilateraal) zijn. Een schisis ontstaat al in de eerste weken van de zwangerschap doordat de spleet, die een normale fase in de embryonale ontwikkeling is, zich niet sluit.

Alemachen neemt de laatste jaren minder kinderen met een hazelip op, omdat er steeds meer organisaties hulp verlenen voor deze afwijking.

Voor de operatie Na de operatie

Bon Voyage Shellama Read more     Before and After Read more     Bye Bye Alemachen Read more     Fun Time at Alemachen Read more     Abba Jack overleden Read more     
X
Secure Login

This login is SSL protected